ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงาน

สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา


 ลงนามถวายพระพร  เข้าสู่หน้าหลัก